วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ขบวนแห่พระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ)
บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 วันนี้ (26 ก.ย.57) เป็นวันที่สองของการประกอบพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) และ อ๊ามซำไป้ก้อง (บางคู) อ.เมืองภูเก็ต ขณะที่ขบวนพระออกจากศาลเจ้า มีฝนตกลงมาอย่างหนักกว่า 20 นาที 

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ชมรมอ๊ามภูเก็ตประกอบพิธีส่งเก้งถวายพระพร

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีส่งเก้ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 2557 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 

ชาวภูเก็ตจัดขบวนรถผัก-ผลไม้ เดินเทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่บริเวณสนามชัยหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปล่อยขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

กปภ.ภูเก็ตเปิดห้องตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริเวณด้านหลังสำนักงานการประภาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายสมเกียรติ ภิริยะกากูล รองผู้ว่าการ กปภ.(ปฏิบัติการ 5) เป็นประธานเปิดอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาภูเก็ต (Lab Cluster สาขาภูเก็ต) 

แห่พระรอบเมืองวันแรกประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่สองของประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยในวันนี้ได้มีการประกอบพิธีอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองเป็นวันแรก เป็นขบวนแห่พระของศาลเจ้าฮุนจงอ้าม จ้อสู่ก้ง นาคา ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

สิริโรจน์ ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต นพ.สุชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต Phuket International Hospital พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ 5 ส. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมการเปิดกิจกรรมตลาดนัด 5ส. 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายธีระ เจี่ยสกุล นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต ได้นำข้าวสาร จำนวน 320 กระสอบ และน้ำมันพืช จำนวน 95 ถัง 

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

แสนสิริ จับมือไทยพาณิชย์และลูกค้า ร่วมกันล้างศาลเจ้า
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางพิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื้อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจราย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง 

อบจ.ภูเก็ต พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต” มีคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภาฯ พนักงานข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต นายทรงสิทธิ์ บุญผล ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

ชาวภูเก็ตร่วมล้างอ๊าม ทำความสะอาดศาลเจ้า
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง อ.เมืองจังหวัดภูเก็ต มีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ได้มาร่วมทำความสะอาดศาลเจ้า หรือล้างอ๊าม ก่อนเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม เพื่อเป็นการจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบในพิธี