ยก - ปรับ ระดับพื้น

พนาสนธิ์ กรุ๊ป

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตต้อนรับคณะดูงานจากเทคนิคภูเก็ต

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตต้อนรับคณะดูงานจากเทคนิคภูเก็ต 


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่อาคารหอบังคับการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภูเก็ต นายณพด ศุขนิคม ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต) ได้รับมอบหมายจาก นายวิชัย เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ต ยื่นทวงถาม “โฉนดชุมชน”

เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ต ยื่นทวงถาม “โฉนดชุมชน” 


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต จำนวนประมาณ 50 คน นำโดย นายทรงกรด อิ่มจิตร ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้ากรณีพื้นที่นำเสนอเพื่อดำเนินการโฉนดชุมชนและการแก้ปัญหาชุมชน โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายเกษม สุขวารี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับเรื่อง 

สลีพวิธมีร่วมธนาคารเลือดวชิระภูเก็ต รับบริจาคโลหิต

สลีพวิธมีร่วมธนาคารเลือดวชิระภูเก็ต รับบริจาคโลหิต 


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาที่โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 7 ซึ่งทางโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งพนักงานของทางโรงแรม และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

"การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
และแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต" 


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเปิดสัมมนา "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต" 

“คมนาคม” เทงบกว่า 70,000 ล. พัฒนาคมนาคมภูเก็ต

“คมนาคม” เทงบกว่า 70,000 ล. พัฒนาคมนาคมภูเก็ต


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งอันดามัน" ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดขึ้น ที่ห้องประชุมไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ว่า 

ราชภัฏภูเก็ต เปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ราชภัฏภูเก็ต เปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พร้อมดันเป็นศูนย์กลางเกษตรและอาหารอันดามัน 


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันเปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) โดยมี นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ภูเก็ตเร่งทำมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มุกภูเก็ต”

ภูเก็ตเร่งทำมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มุกภูเก็ต” 


ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยแล้ว 67 สินค้า ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร (Agricultural Based Products) และสินค้าหัตถกรรมที่ผู้ผลิตในชุมชนได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษที่เป็นผลมาจากปัจจัยธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ที่สั่งสมกันมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานทั่วไป 

ขยะเกาะราชาน้อยปริมาณกว่า 1.2 ตันส่วนใหญ่เป็นขวด

ขยะเกาะราชาน้อยปริมาณกว่า 1.2 ตันส่วนใหญ่เป็นขวด 


นายสุชาติ รัตนเรืองศรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบทช.6) เปิดเผยผลการจำแนกขยะที่เก็บได้จากบนฝั่งและใต้ทะเลบริเวณเกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2560 ว่า หลังจาก สบทช.6 ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.ภูเก็ต) กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และนักดำน้ำอาสาสมัคร รวม 50 คน 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

พัฒนาชุมชนจัด “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง”

พัฒนาชุมชนจัด “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” 


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน Otop to the town หรือ “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จ่าเอกสงัด พืชพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด นางสาวจันทนี ยุติบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

นำนางอายพลัดหลงปล่อยคืนสู่ป่าเขาพระแทว

นำนางอายพลัดหลงปล่อยคืนสู่ป่าเขาพระแทว 


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ประจำจุดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าในจังหวัดภูเก็ตนำลิงลมหรือนางอาย จำนวน 1 ตัว มอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวเพื่อปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ หลังจากเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านลิพอนเขาล้าน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้แจ้งให้เข้าไปช่วยจับลิงลมตัวดังกล่าวซึ่งผลัดหลงเข้าไปภายในบ้าน เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา