จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Kid’s Model Contest รายได้มอบมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ที่ลานเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง พันเอกนายแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล เลขานุการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานประกวด Kid’s Model Contest ซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ร่วมกับบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการ 95 Cool Plus Live Emotion จัดขึ้น 


โดยมี พ.ต.อ.สมชาย เกาสำราญ รองผู้บังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจาย เสียง เสียงสามยอด นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น กรรมการผู้จัดการบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด น.ส.นิสา ชาพู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน สาขาจังซีลอนป่าตอง ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน และผู้เข้าร่วมประกวด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ทางบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด โดยนายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จำนวน 100,000 บาท ด้วย


พ.ต.อ.สมชาย เกาสำราญ รองผู้บังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด กล่าวว่า ด้วยตระหนักถึงพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละวัยว่ามีความสำคัญยิ่ง จึงเป็นการเหมาะที่เราจะได้จัดทำโครงการประกวด Kid’s Model Contest ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคีและเห็นคุณค่าของการมีมิตรภาพที่ดี ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเก็บค่าสมัครของน้องๆ เป็นเงินคนละ 95 บาท ปรากฏว่ามีเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งชาย-หญิง จำนวนรวม 20 คน นอกจากได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบ การค้าต่างๆ อีกหลายราย อาทิ พิโซน่า กรุ๊ป, ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง, ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน สาขาจังซีลอนป่าตอง,โรงพยาบาลสิริโรจน์ โครงการพนาสนธิ์ กรุ๊ป เป็นต้น พ.ต.อ.สมชายกล่าว 


ขณะที่นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น กรรมการผู้จัดการบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท พิโซน่า พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือพิโซน่า กรุ๊ป และเป็นผู้ผลิตรายการ 95 Cool Plus Live Emotion ซึ่งมุ่งเน้นการมองโลกในมุมบวก ทั้งเป็นคลื่นพลังบวก นอกจากเน้นเปิดเพลงไพเราะแล้วยังมุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อให้คนในสังคมได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกที่เหมาะสม โดยมีทุนการศึกษาและรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท นอกจากนี้ยังจะได้นำรายได้ที่ได้จากการจัดงานมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ซึ่งจากข้อมูลของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในปี 2552-2555 มีผู้ได้รับการผ่าตัดเพียง 2,228 คน จากเด็กที่ป่วยหลายหมื่นคน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น