จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

“ท่องโพถ้อง ไหว้พระตรุษจีน รับปีมังกร”นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่าททท.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2555 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และบริเวณรอบถนนถลาง ถนนพังงา และถนนเทพกระษัตรี ในส่วนของ ททท. ภูเก็ตได้ร่วมส่งเสริมงานดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรม “ท่องโพถ้อง ไหว้พระตรุษจีน ต้อนรับปีมังกร 2555” ในวันที่ 27-29 มกราคม 2555
“การจัดกิจกรรท่องโพถ้อง ไหว้พระตรุษจีน ต้อนรับปีมังกร 2555 นั้นเพื่อเป็นการเสริมให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีนิยมของท้องถิ่น ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มต้นการไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ รวมถึงผลักดันกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้รถโพถ้องซึ่งเป็นสัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น โดยมุ่งตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยวปี 2555 เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”
นางบังอรรัตน์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นลักษณะการนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์เยาวชน โดยจะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะขอพรองค์เทพตามศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ตทั้ง 9 ศาลเจ้า เพื่ออำนวยพรให้เกิด ลาภและความสุขตลอดปีมังกร 2555 โดยมีรถโพถ้องให้บริการจำนวน 2 คัน จะออกเดินทางเวลา 09.30 น. และ 10.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 199 บาท
ทั้งนี้เส้นทางสักการะองค์ทวยเทพทั้ง 9 ศาลเจ้ามีดังนี้ เริ่มออกเดินทางจาก ททท. สำนักงานภูเก็ต ไปยังศาลเจ้าปุดจ้อ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม องค์ไท่ส่วยเอี้ย และจ่ายสินเอี๋ย เพื่อสะเดาะเคราะห์รับพรรับโชค ต่อด้วยศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง ไหว้รวมองค์เทพ เพื่ออธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรง ขึ้นรถแล้วเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ไหว้พระเพื่ออธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังศาลเจ้ากะทู้(ไลทู้เต้าโบ้เก้ง) ไหว้องค์เล่าเอี้ย เพื่อขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย
เดินทางต่อไปยังศาลเจ้าสามกอง ไหว้องค์หลิมฮู้ไท้ซู่ เพื่อขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ต่อด้วยศาลเจ้าเจ่งอ๋องไหว้พระเจ่งอ๋อง เพื่อขอพรให้หายเจ็บป่วย จากนั้นไหว้สามต่องอ๋องที่ศาลเจ้าบางเหนียวเพื่อขอพรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพและการงาน เดินทางไปยังสุดปลายแหลมสะพานหินเพื่อสักการะองค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ/ องค์ซำโป้ฮุก ที่ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง เพื่ออธิษฐานให้เกิดสุขทางบารมีและปิดท้ายที่ศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตคือ ศาลเจ้าแสงธรรม เพื่อสักการะองค์สุ่นต่ายไส่ และขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าบนถนนสายวัฒนธรรม ในงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตก่อนแยกย้ายกันกลับพร้อมอิ่ม
โดยผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ ททท. สำนักงานภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ทาง ททท. อยากให้ผู้ร่วมกิจกรรมใส่ชุดพื้นเมือง และเตรียมตะกร้าสำหรับใส่เครื่องสักการะเพื่อย้อนรำลึกถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวภูเก็ต นางบังอรรัตน์กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น