จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ทุกชนิด

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ภาคใต้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 54 ที่ลานอเนกประสงค์ ตลาดจตุจักรเก่า (ใกล้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ภาคใต้ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้ มีนายสมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทางจังหวัดภาคใต้ และผู้ประกอบการภูมิภาคต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก
นายสมพงศ์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ภาคใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)" ครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และการขยายตัวทางด้านการค้าในภูมิภาคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
โดยกระทรงพาณิชย์ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคใต้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ภาคใต้ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน(AEC)" ในครั้งนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการในภูมิภาค กระตุ้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางการตลาด สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการ อันจะนำมาซึ่งการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมหลักที่สำคัญ 4 ประการคือ
กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของดีจาก 56 จังหวัด รวม 120 บูธ แยกเป็น อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คูหา ของใช้ตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 39 คูหา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 คูหา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 12 คูหา
กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าผ้าไหม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1(อีสานใต้)(นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์) นำโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้งานแสดงและจำหน่าย "ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์" เพื่อสนับสนุนการใช้ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 30 คูหา
กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกรมการค้าภายใน โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต "โครงการสร้างโอกาสและขยายท่องเที่ยวการค้าอาหารทะเลแปรรูป" เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน และสุดท้ายคือกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภูมิภาคต่างๆ และการแสดงดนตรี
โดยทั้ง 4 กิจกรรมงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 2 ส.ค.54 นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดจตุจักรเก่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมที่ 1 – 3 จะเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.และกิจกรรมการแสดงบนเวที เร่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.ของทุกวันตลอดงาน นายสมพงศ์ กล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น